Văn phòng cho thuê Hạng B tại Hà Nội

Cornerstone Building

16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$46 - $53 / m2

Pacific Place

83B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$46 - $53 / m2

Pacific Place

83B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$46 - $53 / m2

Cornerstone Building

16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$46 - $53 / m2

Tòa nhà Vietbank

72 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$17 - $20 / m2

BRG Tower

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$17 - $20 / m2

Tòa nhà Vietbank

72 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$17 - $20 / m2

BRG Tower

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$17 - $20 / m2